O nás


Kto sme

Sme nadšenci z občianskeho združenia Folklórne Kopanice, ktorí sa venujú udržiavaniu a zveľaďovaniu ľudových tradícií v kopaničiarskom regióne. Prostredníctvom našich aktivít sa snažíme udržať pri živote autentický spôsob života našich predkov. 

V roku 2019 sme založili festival Kopanice v kroji, ktorý každoročne predstavuje kroje z rôznych častí nášho regiónu. Chceme tak upozorniť na pestrosť krojov naprieč regiónom, ako aj na ich správne nosenie,  starostlivosť o kroje a všetko s nimi spojené. 


Ako to celé začalo

Myšlienka založiť Kopanice v kroji sa zrodila 28. júla 2018 na Košariskách, keď sa štvorica kamarátok zišla počas letných prázdnin, aby sa spolu odfotili v krojoch po starých rodičoch. Chybičkou krásy bolo, že vtedy ešte netušili ako sa kroje správne obliekajú, a tak vyzerali ako takí strašiaci do maku. 

Cestou z fotenia si hovorili aká je škoda, že neexistuje ľahko dostupný zdroj informácií o našich krojoch pre mladú generáciu. Tak sa rozhodli, že takýto zdroj vytvoria samy, od mladých pre mladých. Do roka sa v rodisku myšlienky, na Košariskách, konal prvý ročník Kopaníc v kroji.

Od zrodu myšlienky sme rozšírili naše rady o ďalších nadšencov, skamarátili sa s fotografmi Vladom Kampfom, Jankou Čavojskou a Michalom Novotným, založili občianske združenie Folklórne Kopanice a v spolupráci s miestnou komunitou neustále získavame nové a nové poznatky o krojoch, ale i ľudových tradíciách a histórii kopaničiarskeho regiónu. Naše vedomosti chceme predávať ďalším generáciám, aby život našich predkov neostal iba v spomienkach.

Deň zrodu myšlienky
Deň zrodu myšlienky
Kopanice v kroji 2019
Kopanice v kroji 2019

Čomu sa venujeme

Festival Kopanice v kroji
Historické fotenia
Publikačná činnosť
Oživenie výroby krojov