Škola výroby párt kopaničiarskeho regiónu

02.11.2022

Parta k svadobnému kroju je finančne veľmi nákladná záležitosť. Najhonosnejšie party by v prepočte na dnešnú menu stáli stovky eur. I preto sa kedysi party pre nevesty zvyčajne požičiavali, a to najmä od tzv. zapletačiek, žien, ktoré party nielen vlastnili, ale nevesty do nich vo svadobný deň aj ustrájali. V našom regióne sa pôvodných párt zachovalo málo a nové sa vyrobili len zriedka pre potreby folklórnych súborov. Preto sme sa rozhodli usporiadať workshop na výrobu párt a dať tak ľuďom možnosť naučiť sa, ako si vyrobiť partu podľa starých vzorov a za zlomok ceny vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE. Do kurzu sa zapísalo 20 účastníčok a zastúpenie si našli party zo všetkých ponúkaných oblastí, teda myjavské, brezovské, krajnanské i vrbovčanské. 

Kurz prebiehal v dvoch častiach v priestoroch Vrbovčianskej izby na Vrbovcoch. Počas prvej časti si účastníčky svoje party začali vyrábať, počas druhej časti si ich dokončili, naučili sa ich zakladať a odprezentovali ich pri príležitosti konania Vrbovčanského jarmaka. Ako lektorky v kurze pôsobili za Vrbovce pani Anna Štefková a za ostatné tri oblasti Kristína Talábová. Nesmierne nás teší, že každá parta sa podarila. Cieľom bolo vytvoriť také party, ktoré by formou korešpondovali so starými vzormi, ale zároveň by každá jedna bola ovplyvnená vkusom svojej majiteľky.

Po prehliadke párt na námestí sme si pripravili ukážku čepčenia, ktorej záznam je dostupný na tomto odkaze.

Tiež sa počas jarmoku v budove obecného úradu konala výstava svadobných fotografií a prednáška o svadobných krojoch v podaní Pavla Štefeka, Jely Juríčkovej a Kristíny Talábovej, odkaz na záznamu tu.

Nižšie nájdete fotogalériu s časťou párt vyrobených počas workshopu. Srdečne ďakujeme obci Vrbovce za podporu projektu a vrúcne prijatie do miestnej komunity. Takisto ešte raz ďakujeme Nadácii ZSE za finančnú podporu projektu.

Fotografie: Martin Kovanič, kopaniciarskenoviny.sk