Reportáž z festivalu Kopanice v kroji 2022

12.08.2022

Festival Kopanice  v kroji opäť raz zavítal na Košariská, aby tento raz 9.-10. júla 2022 predstavil kroje, aké sa nosili na myjavských a krajnanských kopaniciach. Ako organizátori sme mali pred sebou neľahkú úlohu, ale hovorí sa do tretice všetko dobré, a tak aj tretí ročník Kopaníc dopadol nad naše očakávania. 

12:55. Evanjelický kostol. Pred bránou sa pomaly ukladá zástup krojovancov, dolaďujú sa posledné detaily, narovnávajú mašle, poťahujú prucle. Zvnútra znie ladenie hudobných nástrojov. Návštevníci už netrpezlivo čakajú na slávnostné otvorenie festivalu. S prvými slovami piesne "Chodieval by som k vám, keby som smel" krojovaný sprievod na čele s pani farárkou Vladimírou Balcovou kráča uličkou smerom k oltáru. Po úvodných príhovoroch predsedníčky nášho OZ Kristíny Talábovej, pani farárky Balcovej a pána starostu Štefana Antola nasleduje prednáška o krojoch z myjavských a krajnanských kopaníc s Kristínou Talábovou, Hankou Prenerovou a Ivom Kubrickým. 

Po skončení prednášky pokračuje program v Múzeu M.R. Štefánika, kde naša dlhoročná lektorka pani Jela Juríčková spolu s predsedníčkou Združenia miest a obcí myjavského regiónu a starotkou Bukovca, pani Marcelou Paveskovou a pánom starostom Antolom slávnostne uviedli do života naše nové kalendáre na rok 2023. Ďalším programom v múzeu boli scénické prehliadky o živote otca M.R. Štefánika, Pavla Štefánika, rodáka z Krajného.

Nasleduje program v priestoroch ihriska, kde si návštevníci vychutnali ukážku čepčenia našich troch neviest, ktoré si po začepčení aj zatancovali so svojimi partnermi. V sále obecného úradu zas bola pripravená výstava na tému paličkovanej čipky a výšivky na tyle a na ihrisku sa všetci hladoši mohli občerstviť dobrotami od Babského spolku Košariská. 

Počas celého dňa prebiehali pre tých najmenších i tvorivé dielne a animačné aktivity na Folklórnej cestičke od Kamily Sládkovej, kde si mohli vyrobiť obrázok nevesty, krojované postavičky na špajdliach, otestovali si svoje vedomosti z histórie a tradícií regiónu, alebo sa vyjašili na pohybových aktivitách. 

Ďalšie prednáškové bloky boli venované Prednáške o paličkovanej čipke a výšivke na tyle v podaní pani Juríčkovej a Miška Halabrína a Prednáške o správnom ustrojení a starostlivosti o kroje, kde svoje praktické skúsenosti zdieľali okrem pani Juríčkovej i Kristína Talábová a Hanka Prenerová.

Medzitým si návštevníci na ihrisku mohli pozrieť, ale i skúsiť viazanie ručníkov podľa Hanky Prenerovej a neskôr si zatancovať v škole tanca pod vedením Soni Plešovej. Klub krajnianskej čipky a Klub pletenej cipky Brezová pod vedením Miška Halabrína a Ivanky Markovej zasa zorganizovali školu paličkovanej čipky, kde si tí najšikovnejší mohli upaličkovať vlastný náramok. 

Atmosféru festivalu spríjemňovali muzikanti z Krajnanskej muziky a ĽH DFS Vienok. Sobotný deň sme zakončili poďakovaním všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa záčastnili na príprave festivalu. Tento rok nás dokopy bolo viac ako 60! Potom sme si už mohli oddýchnuť pri ľudovej zábave s Krajnanskou muzikou.

Nedeľa sa niesla v znamení Slávnostných Služieb Božích v evanjelickom kostole. Vystúpili i šikovní mladí ľudia z ĽH DFS Vienok a Múzeum M.R. Štefánika si pripravilo rozprávanie o živote Pavla Štefánika. Bodku za Kopanicami v kroji 2022 dal pán starosta Štefan Antol. Ešte raz ďakujeme všetkým realizátorom a partnerom nášho festivalu krojov kopaničiarskeho regiónu. 

Tešíme sa znovu o rok, druhý júlový víkend na Košariskách!

Záznamy programu sú dostupné na našom YouTube kanáli Kopanice v kroji 

Fotografie: Martin Kovanič, kopaničiarskenoviny.sk