Čo vás čaká na festivale Kopanice v kroji 2022?

08.07.2022

Kopanice v kroji 2022 sú za rohom. Na čo sa tento rok môžete tešiť?


O 13:00 v evanjelickom kostole slávnostne otvoríme 3. ročník Kopaníc v kroji. Nasledovať bude prednáška o krojoch z krajnanských a myjavských kopaníc spolu s ich prehliadkou.

O 14:00 sa presunieme do novovybudovaného vzdelávacie centra Albertína v areáli Múzea M.R. Štefánika, kde uvedieme do života kalendáre Kopanice v kroji 2023.

V múzeu M.R. Štefánika vás od 14:30 čakajú scénické prehliadky o živote otca M.R. Štefánika, Pavla Štefánika.

Pripravené máme i vedľajšie prednášky, a to o paličkovanej čipke o 15:30 a o správnom ustrojení a starostlivosti o kroj o 18:15. Obe prebehnú v sále OÚ.

Tí z vás, ktorí si prinesú vlastný naškrobený ručník, sa môžu zúčastniť školy viazania ručníkov 14:30-15:30 a 17:00-18:00. O 14:30 prebehne i ukážka čepčenia.

Aby ste sa po prednáškach i trochu rozhýbali, o 16:15 sa môžete zapojiť do školy tanca.

Počas celého dňa od 14:00 do 19:00 sa veľkí aj malí zabavia na Folklórnej cestičke, animačných aktivitách s tvorivými dielňami, naučia sa paličkovať tylovú čipku a môžu sa odfotiť vo fotokútiku. 

Počas celého dňa bude pripravené výdatné občerstvenie, tradičná gastronómia a ukážky remesiel. Podvečer vystúpi ĽH DFS Vienok.

Sobotňajší večer bude patriť od 19:15 ľudovej zábave pri Krajnanskej muzike.

Nedeľa sa bude niesť v znamení slávnostných Služieb Božích, počas ktorých vystúpi ĽH DFS Vienok.


Tešíme sa na vás!

Podujatie bolo podporené z Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK.